Voorwaarden

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst") bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de iclbv.nl website ("Website" of "Dienst") en alle bijbehorende producten en diensten (gezamenlijk "Diensten"). Deze overeenkomst is juridisch bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en ICL Pakkingen & Isolatie(handelend onder de naam "ICL BV", "wij", "ons" of "onze"). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere rechtspersoon, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die entiteit te binden aan deze overeenkomst, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" verwijzen naar die entiteit. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet aanvaarden en mag u de Website en Diensten niet betreden en gebruiken. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. U erkent dat deze overeenkomst een contract is tussen u en ICL BV, ook al is het elektronisch en niet fysiek door u ondertekend, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

 

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen verwijzen naar andere bronnen (zoals websites, mobiele toepassingen, enz.), impliceren wij, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verwantschap met enige gekoppelde bron, tenzij specifiek hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en staan niet in voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, producten, diensten en inhoud van derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron die u opent via een link op de Website zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

 

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina aanpassen. Wij kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren informeren, bijvoorbeeld via de door u verstrekte contactgegevens.

Een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de herziene Overeenkomst, tenzij anders aangegeven. Uw voortgezette gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van de herziene Overeenkomst (of een andere op dat moment gespecificeerde handeling) houdt in dat u instemt met die wijzigingen.

 

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken. Dit voorwaardenbeleid is tot stand gekomen met behulp van https://www.websitepolicies.com/terms-and-conditions-generator

 

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over deze overeenkomst, raden wij u aan contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens:
tailors@iclbv.nl

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2023.