ESG-duurzaamheidsreis

Onze reis naar duurzaamheid

In het licht van de enorme milieu-, sociale en bestuurlijke hordes die voor ons liggen, heeft ICL Gaskets & Insulation zich diepgaand en ambitieus gecommitteerd aan duurzaamheid. Deze toewijding werd geïnspireerd door een zeer duidelijke beslissing: om ESG in het hart van ons bedrijfsproces te plaatsen. We zijn ervan overtuigd dat het beschermen van de planeet, onze werknemers en ons bedrijf niet alleen van vitaal belang is voor het succes van het bedrijf, maar ook een collectieve verplichting is die door iedereen binnen de IPCOM Group wordt gedeeld.

We zetten ons in om ervoor te zorgen dat ESG-kwesties in de hele groep worden overwogen en ondersteund, in het belang van iedereen die er binnen ons bedrijf mee te maken heeft, zoals klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we leven.

ESG is een reis en er is nog een lange weg te gaan. Terwijl we vooruitgaan, neemt onze ambitie toe en dienen zich onderweg nieuwe uitdagingen aan. Maar we zijn ervan overtuigd: samen (kunnen) we het verschil maken.

ESG-Governance

BESTUURSTOEZICHT OP DUURZAAMHEID‍

Het management van ICL houdt direct toezicht op de milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) strategie en toezeggingen van het bedrijf. Onze benadering van duurzaamheid is essentieel voor het succesvol uitvoeren van de bedrijfsstrategie en wordt als zodanig gezien als een kernverantwoordelijkheid van het gehele Senior Management.

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID

Het leveren van ESG-prestaties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bedrijven en bedrijfsonderdelen van de IPCOM-groep, waarbij elk bedrijf ESG-kampioenen heeft die samenwerken met het ESG-team van het bedrijf om de meest efficiënte routes te implementeren om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

BETROKKENHEID VAN BELANGHEBBENDEN

We hechten veel waarde aan een voortdurende dialoog met onze belanghebbenden om hun verwachtingen te begrijpen en in te lossen, en om onze positieve impact op de samenleving te maximaliseren.

Milieu

We willen onze positieve impact op de maatschappij en het milieu vergroten door de positieve duurzaamheidsimpact van onze producten te maximaliseren en onze negatieve operationele impact te minimaliseren.

We zetten ons in om zaken te doen op een manier die onze toewijding aan een duurzaam milieu wereldwijd laat zien.

Deze toewijding wordt weerspiegeld in de volgende prioriteiten:

 • Onze klanten de meest duurzame en milieuvriendelijke materialen bieden;
 • Onze milieuprestaties voortdurend verbeteren;
 • Werken met leveranciers die zich net zo inzetten voor een duurzaam milieu wereldwijd;
 • ICL heeft een eigen groene tuin met een grote biodiversiteit aan planten, bomen en bloemen; en
 • We houden onze eigen bijen in de tuin. Elk jaar produceren we ook onze eigen honing.

Elk van de bedrijven van de IPCOM-groep, waar ICL deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor het opzetten, bewaken en aanpassen van duurzaamheidsinitiatieven die zijn afgestemd op de prioriteiten van IPCOM op het gebied van milieuduurzaamheid.

Meer lezen

Sociaal


We erkennen dat onze activiteiten en toeleveringsketens het leven van talloze mensen over de hele wereld beïnvloeden. We zijn van mening dat iedereen die met ons bedrijf te maken heeft, of ze nu direct bij ons in dienst zijn, binnen onze toeleveringsketens werken of deel uitmaken van de gemeenschappen waarin we actief zijn, het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.

Onze toewijding aan mensenrechten en arbeidsnormen vormt de basis van onze waarden en onze bedrijfspraktijken. We streven naar vooruitgang door:

 • Voortdurend verbeteren van onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid, in overeenstemming met nationale wetten en internationale normen.
 • Open werkplekken creëren en een open dialoog, eerlijke feedback, transparantie en verantwoordingsplicht bevorderen.
 • Investeren in de ontwikkeling en opleiding van ons talent.
 • Het uitbreiden en meten van onze inspanningen om een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur te creëren.
 • Investeren in de gemeenschappen waar we zaken doen en waar onze collega's wonen en werken.

Meer lezen

Ethiek en bestuur

ICL's toewijding aan sterk ondernemingsbestuur, naleving en ethisch gedrag is geworteld in onze kernwaarden en vormt de basis voor onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Alle collega's van de IPCOM-groep begrijpen de verwachting dat ze onze waarden hoog zullen houden en zich zullen houden aan het beleid en de praktijken die eerlijke, ethische en oprechte zakelijke transacties, degelijk bestuur en naleving van de toepasselijke wetgeving bevorderen.

Deze gebieden hebben prioriteit omdat we geloven dat ons succes afhangt van een relatie van vertrouwen en professionalisme met onze belangrijkste belanghebbenden, namelijk onze werknemers, commerciële partners, aandeelhouders, overheidsinstanties en het algemene publiek. Onze onwrikbare toewijding aan eerlijkheid en integriteit, en aan zakendoen op de juiste manier, is essentieel voor wie we zijn als bedrijf.

Meer lezen

Duurzaam inkopen

ICL Gaskets & Insulation streeft ernaar zaken te doen volgens de hoogste normen op het gebied van ethiek, integriteit en sociale verantwoordelijkheid. Wij geloven dat onze leveranciers een cruciale rol spelen in het helpen bereiken van dit doel. We zetten ons in om samen te werken met leveranciers die verantwoordelijk opereren en onze toewijding aan milieu- en duurzaamheidsnormen delen. Het uitvoeren van due diligence in de toeleveringsketen is een belangrijk onderdeel van onze algemene inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

We verwachten van onze belangrijkste leveranciers dat ze onze gedragscode voor leveranciers erkennen en ondertekenen en dat ze een jaarlijkse zelfbeoordelingsvragenlijst invullen om hun beleid, inzet en initiatieven te controleren.

Wij zijn van mening dat naleving van deze gedragscode essentieel is voor het opbouwen van een verantwoordelijke en duurzame toeleveringsketen waarvan alle belanghebbenden profiteren. We zetten ons in om samen te werken met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de normen die in deze gedragscode zijn vastgelegd en om onze gezamenlijke prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ethiek voortdurend te verbeteren.

Richtlijnen klokkenluiden

IPCOM biedt een duidelijke, toegankelijke en vertrouwelijke procedure voor werknemers en andere belanghebbenden om zorgen te uiten of wangedrag te melden zonder angst voor vergelding.

 • Ons klachtenmechanisme is ontworpen om tijdige en eerlijke afhandeling van klachten te garanderen en transparantie en verantwoording te bevorderen.
 • We moedigen iedereen die van mening is dat niet-conform gedrag heeft plaatsgevonden aan om naar voren te komen, met de zekerheid van bescherming tegen vergelding.

Werknemers worden aangemoedigd om problemen aan te kaarten bij het plaatselijke management of bij de Compliance Officer van IPCOM/ICL, of om dit te melden via het klokkenluiderskanaal van IPCOM hier.

Dit klachtenmechanisme is beschikbaar voor alle interne en externe belanghebbenden, met als doel dat iedereen (anoniem) een klacht of zorg kan uiten over activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ons beleid en onze wettelijke normen. Elke melding via dit kanaal wordt behandeld volgens onze onderzoeksprincipes van menselijkheid, vertrouwelijkheid, proportionaliteit en bescherming van de aangekaarte kwestie.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Michael Muijen
Internationale Account Manager
Neem contact op met
Neem contact met ons op voor meer informatie

Midas Walhain
Internationale Account Manager
Neem contact op met
Neem contact met ons op voor meer informatie

Liam Verheul
Algemeen directeur
Neem contact op met
Neem contact met ons op voor meer informatie

Remco Tournier
Oprichter & strategische innovator
Neem contact op met