Privacyverklaring

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 18 mei 2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen daarvan.

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als "de Onderneming", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar ICL Pakkingen & Isolatie, Innsbruckweg 2.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Het land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

● Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst zijn genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.

Sociale mediadienst van derden verwijst naar elke website of sociale netwerksite via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

● Website verwijst naar ICL, toegankelijk via www.iclbv.nl

U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Informatie van sociale mediadiensten van derden

Het Bedrijf staat U toe een account aan te maken en in te loggen om de Dienst te gebruiken via de volgende Sociale Media Diensten van derden:

Google

Facebook

Twitter

LinkedIn

Als U besluit zich te registreren via of ons anderszins toegang te verlenen tot een Sociale Mediadienst van een derde partij, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen die reeds zijn gekoppeld aan de account van uw Sociale Mediadienst van een derde partij, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of uw contactenlijst die aan die account is gekoppeld.

U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie met het Bedrijf te delen via de account van uw Sociale Mediadienst van derden. Als U ervoor kiest om dergelijke informatie en Persoonsgegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft U de Onderneming toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een wijze die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdragen alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Indien U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.

Webbakens. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel cleargifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen gebruikers te tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen "Persistent" of "Session" zijn. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies vindt U in het artikel op de gratis Privacy Policy website.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies
Type: Sessiecookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de via de Website beschikbare diensten te leveren en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

● Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies
Type: Persistent Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

● Functionele cookies
Type: Persistent Cookies
Beheerd door: Ons
Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om U per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, te contacteren met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om U nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke U reeds hebt gekocht of waarover U hebt geïnformeerd, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie, of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over de gebruikers van onze Diensten deel uitmaken van de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te controleren en te analyseren, om contact met U op te nemen.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

Met filialen: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van die filialen eisen dat zij dit privacybeleid naleven. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en andere dochterondernemingen, joint venturepartners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.

Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid. Als U interageert met andere gebruikers of zich registreert via een Sociale Mediadienst van derden, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van derden Uw naam, profiel, foto's en beschrijving van Uw activiteiten zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.

Met Uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.

The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of ons te verzoeken U daarbij te helpen.

Onze dienst kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U uit de dienst te verwijderen.

U kunt Uw gegevens te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw account, indien U er een heeft, en het gedeelte met accountinstellingen te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die U aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens Zakelijke transacties

Indien het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Voldoen aan een wettelijke verplichting

De rechten of eigendom van de Vennootschap beschermen en verdedigen

mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten beroepen op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij adviseren U dringend om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende mededeling op onze dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per telefoon: +31 (0)10462 58 76